logo Facebook
i slova jsou činy

Český právní řád nezná pojem novinář, upozorňuje ADAM ČERNÝ

22. března 2021 18:22

Média procházejí obtížným období, pokles inzertního trhu a rozvoj sociálních médií jsou klíčovými faktory. Předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý říká: „Dopady sociálních sítí jsou dramatické, lze to srovnávat s vynálezem knihtisku,“ a dodává, že „rizikem je, že tím vstupují do veřejného prostoru lidé, kteří nenesou novinářskou odpovědnost.“

Právě ta souvisí s hledáním, či nacházením pravdivých skutečností, ověřování informací a snahou po objektivitě. Svět informací se pak potkává se světem dezinformací, o kterém jsou někteří přesvědčeni, že i na dezinformace mají občané nárok, ovšem dle Adama Černého právě ono údajné právo na dezinformace „připomíná vyváženost ad absurdum.“

V rámci Syndikátu jsou také evidovány případy, kdy se novináři nemohou dostat například na tiskové konference, či nemohou získat informace. A to i přesto, že „ten, kdo vstupuje do veřejného prostoru, by měl být povinen odpovídat,“ konstatuje Adam Černý a vysvětluje v čem je pozice novináře obtížnou: „Český právní řád nezná pojem novinář, a tak například využití zákona o svobodném přístupu k informacím je určeno všem občanům. Politici by měli novinářům přiřknout práva tak, aby bylo zřejmé, jaké je jejich postavení.“